danova priznani Svycarsko

Checkliste – podklady pro daňová přiznání ve Švýcarsku

Připravujete se podat daňové přiznání ve Švýcarsku a nejste si zcela jistí, co vše si přichystat, aby byl celý proces krátký a efektivní?
Přinášíme vám Checkliste – seznam potřebných podkladů k rychlému zpracování daňového přiznání.

Checkliste – tohle si přichystejte

Osobní data

 • Datum narození
 • AHV číslo o Rodinný stav o
 • Vyznání/náboženství o
 • Povolání o
 • Zaměstnavatel/název firmy, adresa o
 • Pracovní úvazek v %
 • Podnikatel ano/ne
 • Majitel/spolumajitel firmy
 • Telefonní číslo privátní/firemní
 • E-mailová adresa

Nezletilé nebo studující děti

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození dítěte
 • Škola, firma, kde probíhájí praxe
 • Telefonní číslo
 • Doba trvání vzdělávání od/do
 • Příjem o Bydliště u rodičů ano/ne

Osoby, které potřebují péči

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Adresa
 • Bydliště ve stejné domácnosti ano/ne

Obecné

 • Kopie posledního daňového přiznání
 • Cenné papíry a příjmy z dědictví, darů

Příjmy ze/do zahraničí a ve Švýcarsku

 • Veškerá prohlášení o mzdách
 • Podnikatelé: roční uzávěrka s výpisem z účtu
 • Dokumenty: AHV, IV, penzijní pojištění
 • Přímo vyplácené přídavky na děti a rodinné příspěvky
 • Alimenty
 • Ostatní příjmy

Nemovitosti

 • Kanton/obec/ulice/parcela/rok stavby
 • V daňovém období obdržený nový odhad
 • Čisté příjmy z nájmu na osobu-nájemníka
 • Kopie účtů na efektivní náklady domácnosti

Cenné papíry

 • Stav/hodnota k 31.12. a hrubý úrok z veškerých kont
 • Akcie/obligace/fondy
 • Půjčky a výpisy z kontokorentu

Výdaje spojené se zaměstnáním

 • Cestovné do zaměstnání
 • Diety
 • Náklady na další vzdělávání a přeškolování

Dluhy

 • Hypotéka
 • Půjčky a další pohledávky k 31.12.

Pojištění

 • Výdaje za zdravotní a úrazové pojištění
 • Proplacené výdaje ze zdravotního pojištění
 • Životní pojistka
 • Kopie účtů za úhradu zdravotních a zubních ošetření

Ostatní odpočty

 • Uhrazené alimenty
 • Příspěvky na AHV a úrazové pojištění
 • BVG
 • Třetí pilíř důchodového pojištění

Zpracováváme účetnictví pro jednotlivce, rodiny, živnostníky i firmy ve všech kantonech Švýcarska majitelům všech druhů povolení k pobytu nebo držitelům švýcarského občanství. Nebojte se nás kontaktovat. Jsme multilinguální a určitě najdeme společnou řeč.