materialni podpora ve Svycarsku

Materiální podpora ve Švýcarsku

Materiální podpora podle zákona o sociálním zabezpečení a prevenci

Chtěli byste vědět, zda má vaše rodina nárok na finanční podporu od státu?

Aby bylo možné posoudit vaši situaci, bude nejprve třeba, abyste na příslušném úřadu podali formální žádost. Ta zahrnuje i seznamy dokumentů a informací, které se v závislosti na kantonu liší. Všeobecně však budete muset zprostředkovat mnoho informací nejen o vás, ale i vašem partnerovi, vašich dětech a případně také o dalších lidech žijících ve vaší domácnosti.

Pro osoby čerpající sociální podporu platí povinnost poskytovat pravdivé a komplexní informace o své situaci, předkládat potřebné dokumenty a nahlašovat změny. Tyto informace musí být úplné, pravdivé a aktuální.

Švýcarský trestní zákoník byl rozšířen o trestný čin nedovoleného pobírání dávek sociálního pojištění nebo sociální pomoci (článek 148a StGB). Nová právní ustanovení vedou k zpřísnění sankcí. I poměrně malé přestupky v této oblasti vedou k trestnímu řízení. Hrozí riziko pokut a věznění. V případě cizích státních příslušníků může odsouzení vést až k vyhoštění ze země.

Seznam pro žádost a materiální podporu

  • Osobní údaje žadatele; osobní údaje manžela/manželky (včetně těch, kteří žijí odděleně)
  • Doložení příjmu: výplatní pásky od Vás a Vašeho partnera, úrazové pojištění, výživné, ALV
  • Další podklady: zdravotní pojištění, nájemní smlouva, bankovní výpisy, průkazka pojištění, doklad o vlastnictví vozidla, rozhodnutí o rozvodu, záloha na výživné
  • Podklady o majetku: cenné papíry, dědictví, životní pojištění, daňové přiznání, půjčky, ostatní aktiva
  • Povolání: Pracovní smlouva, registrace na úřadu práce, osvědčení o odborné způsobilosti, pracovní reference, výpovědní listiny
  • Informace od osob samostatně výdělečně činných: výpis z obchodního rejstříku, AHV, bilance a výsledovka, pojistné smlouvy
  • Vlastnictví domu ve Švýcarsku i v zahraničí v německém jazyce: kupní smlouva, předběžná dědická smlouva, darovací smlouva, faktury za elektřinu, DIČ, výpis z katastru nemovitostí, hypoteční smlouva, smlouva o půjčce

Jsme tu pro Vás

Jméno a příjmení
Vaše emailová adresa
Své telefonní číslo, prosím, napište i s mezinárodní předvolbou
Napište, co vás trápí a s čím potřebujete pomoci
Podle zákona o GDPR jsou vaše osobní údaje pouze pro naši interní potřebu pro komunikaci s vámi a kdykoli můžete požádat o vymazání z naší databáze. Nikdy nebudou předány třetí osobě.
Načítám...